Երիտասարդ պատմաբանների միջազգային գիտաժողովի մասնակցության նախագիծ-ժամանակացույց

Միջազգային գիտաժողովի ծրագիր

Ժամկետ՝ նոյեմբերի 29-դեկտեմբերի 3
Մասնակիցներ՝
պատմության ընտրությամբ խմբի սովորողներ, «Պատմություն» առարկայի այլընտրանքային ծրագրերի համահեղինակներ
Համակարգողներ՝ Վարդան Կարապետյան, Աշոտ Տիգրանյան

Քայլեր՝

  • Գիտաժողովին մասնակցությունը՝ հանդիպումների արդյունք է
  • Սովորողները նախօրոք ծանոթանում են զեկուցումների թեմաներին /զեկուցումների բովանդակությունը նախօրոք չի հրապարակվում/
  • Սովորողները նախապատրաստում են հարցեր
  • Լուսաբանումների փաթեթը կհրապարակվի գիտաժողովի ավարտից հետո

Ժամանակացույց՝

Օր 1-ին․ նոյեմբերի 29
Երևանի պետական համալսարան

ժամը՝ 10։00-Գիտաժողովի բացում
ժամը՝ 11։00-14։00-Զեկուցումներ
Թեման՝ Հայոց պատմություն և Աղբյուրագիտություն
Վայրը՝ ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենքի դահլիճ

Մասնակիցներ՝
1․ Կարինե Գոմցյան-10-րդ դաս․
2․ Շուշան Փաշինյան-10-րդ դաս․
3․ Արթենի Ջանիկյան-10-րդ դաս․
4․ Ելենա Միսակյան-10-րդ դաս․
5․ Նարեկ Խաչատրյան-12-րդ դաս․

Խմբի ղեկավար՝ Վարդան Կարապետյան
Օրվա լուսաբանման պատասխանատու՝ Արթենի Ջանիկյան

Օր 2-րդ․ նոյեմբերի 30
Երևանի պետական համալսարան

Մաս 1-ին․
Ժամը՝ 13։00-17։00
Թեման՝ Հնագիտություն և Ազգագրություն
Վայրը՝ ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենքի դահլիճ

Մասնակիցներ՝
1․ Մարկ Միկաիլ-11-րդ դասարան
2․ Հայկ Մկրտչյան-11-րդ դասարան
3․ ԳալինաՀարությունյան-Քոլեջի 1-ին կուրս
4․ Մարիամ Տոնոյան-Քոլեջի 1-ին կուրս
5. Էլիզա Կարապետյան-Քոլեջի 1-ին կուրս
6. Թամարա Ալոյան-Քոլեջի 1-ին կուրս

Խմբի ղեկավար՝ Աշոտ Տիգրանյան

Մաս 2-րդ․
Ժամը՝ 13։00-15։00
Թեման՝ Միջազգային հարաբերություններ և Քաղաքագիտություն
Վայրը՝ ԵՊՀ, Պալեանների անվան նիստերի դահլիճ

Մասնակիցներ՝
1․ Կարինե Գոմցյան-10-րդ դասարան
2․ Շուշան Փաշինյան-10-րդ դասարան
3․ Արթենի Ջանիկյան-10-րդ դասարան
4․ Ելենա Միսակյան-10-րդ դասարան
5․ Միքայելյան Կարինե-10-րդ դասարան
6․ Արեն Մինասյան-11-րդ դասարան
7․ Էլեն Ասատրյան-Քոլեջի 1-ին կուրս
8․ Սոնա Սուքիասյան-Քոլեջի 1-ին կուրս
9․ Արմինե Հովհաննիսյան-Քոլեջի 1-ին կուրս
10. Միլենա Ալեքսանյան-Քոլեջի 1-ին կուրս
11. Նարե Սայադյան-Քոլեջի 1-ին կուրս

Խմբի ղեկավար՝ Վարդան Կարապետյան
Օրվա լուսաբանման պատասխանատու՝ Շուշան Փաշինյան

Օր 3-րդ․ դեկտեմբերի 1
Երևանի պետական համալսարան

Ժամը՝ 12։30-15։30
Թեման՝ Արևելագիտություն
Վայրը՝ Արևելագիտության ֆակուլտետ, 331 սենյակ

Մասնակիցներ՝
1․ Արթենի Ջանիկյան-10-րդ դասարան
2․ Ելենա Միսակյան-10-րդ դասարան
3․ Միլենա Քամալյան-10-րդ դասարան
4. Էլեն Ասատրյան-Քոլեջի 1-ին կուրս5. Սոնա Սուքիասյան-Քոլեջի 1-ին կուրս6. Միլենա Ալեքսանյան-Քոլեջի 1-ին կուրս7. Նարե Սայադյան-Քոլեջի 1-ին կուրս
8․ Լուսինե Պետոյան-Քոլեջի կուրս

Խմբի ղեկավար՝ Աշոտ Տիգրանյան
Օրվա լուսաբանման պատասխանատու՝ Միլենա Քամալյան

Օր 4-րդ․ դեկտեմբերի 2
Երևանի պետական համալսարան

Ժամը՝ 13։00-17։00
Թեման՝ Մշակութաբանություն և Արվեստաբանություն
Վայրը՝ ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենքի դահլիճ

Մասնակիցներ՝
1․ Արթենի Ջանիկյան-10-րդ դասարան
2․ Ելենա Միսակյան-10-րդ դասարան

Խմբի ղեկավար՝ Վարդան Կարապետյան
Օրվա լուսաբանման պատասխանատու՝  Ելենա Միսակյան

Օր 5-րդ․ դեկտեմբերի 3
Մանկավարժական համալսարան

Ժամը՝ 13։00-15։45
Թեման՝ Համաշխարհային պատմություն
Վայրը՝ ՄՀ, պատմության ֆակուլտետ, նիստերի կարմիր դահլիճ

Մասնակիցներ՝
1․ Հայկ Ղազարյան-9-րդ դասարան
2․ Իռեն Կարապետյան-9-րդ դասարան
3․ Էդուարդ Սարգսյան-9-րդ դասարան
4․ Ալեն Կոշկարյան-9-րդ դասարան
5․ Աշոտ Խաչատրյան-9-րդ դասարան
6․ Անահիտ Դավթյան-9-րդ դասարան
7․ Լաուրա Թորոսյան-9-րդ դասարան
8․ Կարինե Գոմցյան-10-րդ դասարան
9․ Շուշան Փաշինյան-10-րդ դասարան
10․ Միլենա Քամալյան-10-րդ դասարան
11․ Արթենի Ջանիկյան-10-րդ դասարան
12․ Ելենա Միսակյան-10-րդ դասարան
13․ Նորա Բաղդասարյան-10-րդ դասարան
14․ Վիգեն Հովակիմյան-10-րդ դասարան
15․ Արշակ Առոիստամյան-10-րդ դասարան
16․ Կարինե Միքայելյան-10-րդ դասարան
17․ Արեն Մինասյան-11-րդ դասարան
18․ Նարեկ Խաչատրյան-12-րդ դասարան

Խմբի ղեկավարներ՝ Վարդան Կարապետյան, Աշոտ Տիգրանյան
Օրվա լուսաբանման պատասխանատու՝ Կարինե Գոմցյան

Լուսաբանումներ՝
Օր 1-ին՝
1․ Արթենի Ջանիկյան և նախագծային խումբ

Օր 2-րդ՝
2․ Շուշան Փաշինյան և նախագծային խումբ
3․ Հայկ Մկրտչյան
4․ Մարկ Միկաիլ

Օր 3-րդ՝
1․ Միլենա Քամալյան և նախագծային խումբ

Օր 4-րդ՝
1․ Արթենի Ջանիկյան և նախագծային խումբ

Օր 5-րդ /Գիտաժողովի ավարտ/՝
1․ Կարինե Գոմցյան և նախագծային խումբ
2․ Հայկ Ղազարյան
3․ Վիգեն Հովակիմյան

Երիտասարդ պատմաբանների միջազգային հնգօրյա գիտաժողովի արդյունքների ամփոփում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: