Հասարակագիտական-քաղաքացիական նախաձեռնությունների լաբորատորիայի առցանց պարապմունք

Օր՝ հոկտեմբերի 25, 27
Ժամ՝ 12։00-13։00
Առցանց հարթակ՝ Teams /մուտքը՝ հղումով/
Մասնակիցներ՝ պատմություն-հասարակագիտություն դասավանդողներ

Հավաքի օրակարգում՝

1․ 2021-22 ուստարվա առարկայական ծրագրերի վերանայում-լրամշակում՝
ա/ Վահրամ Թոքմաջյանի մշակած ուղեցույցի հիման վրա /Դասընթացի ծրագրի կառուցվածք/
բ/ 9-րդ դասարանի մասնագիտական կողմնորոշման մեկամյա ծրագրի արտացոլումը՝ առարկայական ծրագրերում

2Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոնը՝ որպես լաբորատորիայի ամբողջական նախագիծ՝
ա/ Դասավանդողների  նախագծեր
բ/ Լաբորատորիայի՝ ամբողջական նախագծի ուղղություններ
գ/ Նախագծային արդյունքների ներկայացումը՝ որպես լաբորատորիայի ամբողջական նախագիծ
դ/ Ճամփորդություններ

3․ Մասնաժողովի նիստին ներկայացվելիք հարցեր՝
ա/ Հասարակագիտական մասնախմբի աշխատանքը սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին
բ/ Սեբաստացու օրերին ընդառաջ․ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին հաջողված նախագծեր
գ/ Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոնի նախագծեր

4. Արտակարգ պայմաններում ուսումնական գործի կազմակերպման ուղեցույց. մանկավարժության լաբորատորիա՝
-նոյեմբերի 1-5-ի հեռավար-ինքնակրթության դպրոցի նախագծեր

Տեսագրություններ՝
-Հասարակագիտական առցանց հավաք․25․10․21
-Հասարակագիտական առցանց հավաք․27․10․21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: